ViNaBizJSC

  • CHAT LIVE CHAT LIVE
 

 

Công ty Cổ phần Vinabiz (Vinabiz JSC.) được thành lập ngày 10/05/ 2011 theo Giấy Đăng ký Kinh doanh số 2901382365 do Sở Kế hoạch và Đầu tÆ° Nghệ An cấp. Vinabiz là công ty về lÄ©nh vá»±c Truyền thông, Công nghệ và Internet. Vinabiz có rất nhiều dá»± án đầu tÆ°, sản phẩm dịch vụ cung cấp cho thị trường Việt Nam và quốc tế. Hiện nay, lÄ©nh vá»±c hoạt Ä‘á»™ng chính của  Vinabiz  bao gồm:

 

♦ Xây dá»±ng và phát triển các dá»± án kênh truyền thông, internet và công nghệ.

Vinabiz Ä‘ang tập trung đầu tÆ° vào các dá»± án công nghệ, thÆ°Æ¡ng mại Ä‘iện tá»­, xây dá»±ng các kênh truyền thông trá»±c tuyến. Hiện chúng tôi Ä‘ã có hÆ¡n 20 dá»± án Ä‘ang trong quá trình phát triển nhÆ° http://suckhoe365.net , http://www.ngheanonline.com  trở thành hệ thống kênh truyền thông hiệu quả mang lại lợi ích kinh tế cho công ty và sức mạnh thu hút đầu tÆ° lá»›n.

Không dừng lại ở Ä‘ó, Vinabiz Ä‘ang sở hữu phát triển các kênh truyền thông ra thị trường quốc tế và phối hợp khai thác cùng phát triển vá»›i các đối tác nÆ°á»›c ngoài.

 

♦ Cung cấp giải pháp dịch vụ Internet marketing, quảng cáo trá»±c tuyến,...

Tận dụng thế mạnh truyền thông của mình từ các dá»± án đầu tÆ° lÄ©nh vá»±c Internet, Ä‘á»™i ngÅ©  Vinabiz  có nhiều lợi thế và kinh nghiệm khi cung cấp các dịch vụ truyền thông, quảng cáo. Vì thế Vinabiz Ä‘ã và Ä‘ang cho ra mắt các dịch vụ truyền thông nhÆ°: SEO (phát triển web trên công cụ tìm kiếm), Email Marketing, Social Marketing, các dịch vụ Web khác.

 

♦ Äáº§u tÆ° vào các dá»± án và Công ty tiềm năng trong lÄ©nh vá»±c Internet.

Thị trường Internet ở Việt Nam Ä‘ang trên Ä‘à phát triển mạnh, đầu tÆ° các dá»± án Internet là lÄ©nh vá»±c khá má»›i ở Việt Nam nhÆ°ng mang lại tiềm năng lá»›n do xu thế phát triển tất yếu. Vá»›i kinh nghiệm am hiểu thị trường của mình, chúng tôi luôn tìm kiếm cÆ¡ há»™i đầu tÆ° nhắm tá»›i các Ä‘Æ¡n vị hoạt Ä‘á»™ng có tiềm năng trong lÄ©nh vá»±c Internet  và Ä‘óng vai trò tÆ° vấn chiến lược, thúc đẩy dá»± án bằng các sức mạnh có sẵn của  Vinabiz.

 
 

Máy chủ, hosting