ViNaBizJSC

  • CHAT LIVE CHAT LIVE
 

Quảng cáo trên Mạng Xã Hội

Social Network site (mạng xã hội) là gì?

Mạng Xã Hội bao gồm những website cung cấp các công cụ cho phép mọi người chia sẻ thông tin với nhau như phim ảnh, trang web…, tương tác online với nhau theo nhiều cách như: bình luận, kết nối, retweet về một nội dung, blog hay trang web nào đó. Hiện nay, các công cụ quảng cáo trên social media nhiều người biết đến là Youtube, Facebook, Twitter, LinkedIn…
Các mạng xã hội tiêu biểu: Youtube, Facebook, Twitter, LinkedIn…
 
 

Máy chủ, hosting